תאונות המתרחשות בשטחים ציבוריים כגון: רחובות העיר, בתי מלון, אתרי נופש, ספורט ימי, אתרי בניה, אתרי עבודה ועוד, מערבות לעתים מספר גורמים האחראיים לנזק הגופני שנגרם לנפגע, ומכאן החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי כמה שיותר סמוך לתאונה או לפגיעה שאירעה.

בין הגופים שמשרדנו הגיש תביעות כנגדם במקרים אלה ניתן למנות:

 • חברות ביטוח
 • עיריות
 • מועצות מקומיות ואזוריות
 • קניונים
 • סופרמרקטים
 • בתי מלון
 • אתרי ספורט ונופש
 • בתי ספר
 • גנים
 • משרד החינוך
 • קבלנים, מהנדסים ועוד.

אנו מטפלים בכל סוגי המקרים והתאונות בהם נגרם לאדם נזק גופני או נפשי, מאתרים את הגוף/הגופים האחראיים לפגיעה ומתנהלים מולו במידת הצורך, מדריכים את הנפגע כבר מיד לאחר התאונה כדי שימנע משגיאות נפוצות וכדי לשמר חומר ראייתי חשוב מזמן אמת, ומלווים אותו לאורך שלבי האשפוז, הטיפול הרפואי והשיקום, דרך ניהול ההליך המשפטי – ועד לקבלת הפיצוי המקסימלי האפשרי.