טיפול מקיף ומקצועי במשפחות ההרוגים או יורשיהם החוקיים, הסדרה מהירה ויעילה של ההליכים מול חברות הביטוח עד לקבלת הפיצוי המקסימלי האפשרי.

כאן ההליך המשפטי עד לקבלת הפיצוי הוא מהיר יותר, מאחר ולרוב הוא אינו מצריך מינוי של מומחים רפואיים. 

לקבלת הערכה מידית של גובה סכומי הפיצויים הצפויים למשפחה וליורשים, זאת בהתחשב במספר נתונים הכוללים את גילו של המנוח בעת הפטירה, מצבו המשפחתי ובסיס השתכרותו עובר לתאונה – פנו אלינו בטלפון 02-6250108 או 052-3829993 – ותוכלו לקבל הערכה ריאלית לגבי גובה הפיצוי הצפוי. 

חישוב הפיצויים בתביעות אלה הנו מורכב ומצריך מומחיות רבה וניסיון, כאשר טיפול משפטי לא מקצועי עלול לחבל משמעותית בסכומי הפיצוי שייפסקו ליורשים – להמחשת סכומי הפיצוי הנפסקים למשפחות ההרוגים קראו את המאמר תאונות דרכים קטלניות ופיצוי ליורשים