טיפול מקיף ומקצועי במשפחות ההרוגים או יורשיהם החוקיים, הסדרה מהירה ויעילה של ההליכים מול חברות הביטוח עד לקבלת הפיצוי המקסימלי האפשרי.

כאן ההליך המשפטי עד לקבלת הפיצוי הוא מהיר יותר, מאחר ולרוב הוא אינו מצריך מינוי של מומחים רפואיים (למעט במקרים חריגים בהם נדרש מינוי מומחה רפואי על מנת לבסס את הקשר הסיבתי בין התאונה לבין המוות, או להעריך את תוחלת חייו הצפויה של הנפגע אלמלא התאונה).

חישוב הפיצויים בתביעות אלה הנו מורכב ומצריך מומחיות רבה וניסיון, כאשר טיפול משפטי לא מקצועי עלול לחבל משמעותית בסכומי הפיצוי שייפסקו ליורשים – להמחשת סכומי הפיצוי הנפסקים למשפחות ההרוגים קראו את המאמר תאונות דרכים קטלניות ופיצוי ליורשים