• טיפול בנפגעי תאונות עבודה למן שלב הפגיעה ועד לקבלת הפיצוי כולל הדרכה וליווי צמודים.
  • טיפול בנפגעי מחלות מקצוע ומיקרו-טראומה.
  • טיפול בענפי ניידות, שיקום ושירותים מיוחדים.
  • הפניית הלקוח למומחים רפואיים מטעמנו והגשת חוות דעת לביטוח הלאומי.
  • ייצוג מלא ומקיף בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי.
  • הגשת עררים על החלטות של ועדה רפואית מדרג ראשון – לוועדה הרפואית לעררים.
  • במקרים המתאימים – הגשת ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת הועדה לעררים.