עורכי דין תאונות דרכים – תאונות קטלניות ופיצוי ליורשים

עד תחילת 2004 כאשר נפגע/ת תאונת דרכים נהרגו בתאונה, משפחתו (יורשיו ו/או התלויים בו) הייתה זכאית לפיצוי זעום בסדרי גודל של 45,000 ₪ לערך.

בתחילת שנת 2004 נפל דבר בדיני הנזיקין הישראליים, כאשר בית המשפט העליון החליט לשים קץ לאנומליה הזו, ובהלכת עיזבון המנוח אטינגר ז"ל נקבע כי מעתה יחויב המזיק בפיצוי בגין אובדן ההשתכרות בשנות חייו האבודות של המנוח. בעקבות פרשת אטינגר ובשנים שלאחריה התוותה הפסיקה כללים ברורים לחישוב הפיצויים במות הנפגע בתקופת שנות חייו האבודות.

כיום (2022) ניתן להבחין בין שלושה מצבים עיקריים בתאונות דרכים קטלניות:

מצב ראשון – כאשר ההרוג בתאונה הוא קטין:

הפיצוי יחושב לפי 30% מהשכר הממוצע במשק, בהיוון לכל שנות חיי העבודה של הנפגע (בד"כ מגיל 21-67, כלומר היוון ל- 46 שנים), ובהיוון כפול מגיל הנפגע ביום פטירתו ועד הגיעו לגיל 21 (תחילת חיי העבודה).

דוגמה מס' 1 הפיצוי להוריו של נער בן 18 שנהרג בתאונת דרכים: 11,000 ₪ (בקירוב השכר הממוצע במשק לאחר ניכוי מס הכנסה) X 30% X 360.705 (מקדם היוון ל- 46 שנות העבודה הצפויות) X 0.94232 (מקדם היוון כפול עד הגיעו לגיל 21) = 1,121,668 ₪. + פיצוי בגין נזק לא ממוני לעיזבון – כ- 45,000 ₪ + פיצויי בגין הוצאות הקבורה והאבל (ככל שלא כוסו ע"י מיטיב) – 10,000-20,000 ₪
הפיצויים למשפחה במקרה זה = כ- 1,187,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד.

דוגמה מס' 2 הפיצוי להוריה של ילדה בת 4 שנהרגה בתאונת דרכים בנות משתחררות מצה"ל בגין 20 ולכן החישוב הוא ל-47 שנים: 11,000 ₪ (בקירוב השכר הממוצע במשק לאחר ניכוי מס הכנסה) X 30% X 365.440 (מקדם היוון ל- 47 שנות העבודה הצפויות) X 0.72845 (מקדם היוון כפול מגיל 4 עד הגיעה לגיל 20) = 878,476 ₪ + פיצוי בגין נזק לא ממוני לעיזבון – כ- 45,000 ₪ + פיצויי בגין הוצאות הקבורה והאבל (ככל שלא כוסו ע"י מיטיב) – 10,000-20,000 ₪.
סה"כ הפיצויים למשפחה במקרה זה = כ- 943,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד

מצב שני – כאשר ההרוג בתאונה הוא רווק/ה ללא תלויים:

הפיצוי יחושב לפי 30% מבסיס השכר אותו השתכר הנפגע עובר לפטירתו, בהיוון לכל שנות חיי העבודה של הנפגע, ובניכוי תגמולים ברי ניכוי שצמחו ליורשי הנפגע בגין הפטירה כתוצאה מהתאונה (כגון פנסיה תקציבית למשל).

דוגמה מס' 1 הפיצוי להוריו של בחור רווק בן 26 שנהרג בתאונה ועובר לפטירתו עבד כמהנדס תוכנה והשתכר 18,000 ₪ נטו (ברוטו בניכוי מס הכנסה):
18,000 X 30% X 335.561 (מקדם היוון ל- 41 שנות העבודה האבודות) = 1,812,029 + פיצוי בגין אובדן זכויות סוציאליות ו/או הפסדים בתקופת הפנסיה – 12.5% מהפיצוי בגין השנים האבודות = 1,812,029 X 12.5% = 226,504 ₪ + פיצוי בגין נזק לא ממוני לעיזבון – כ- 45,000 ₪ + פיצויי בגין הוצאות הקבורה והאבל (ככל שלא כוסו ע"י מיטיב) – 10,000-20,000 ₪.
הפיצויים למשפחה במקרה זה = כ- 2,100,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד.

דוגמה מס' 2 הפיצוי להוריה של בחורה רווקה בת 33 שנהרגה בתאונה ועובר לפטירתה השתכרה 8,000 ₪ נטו (ברוטו בניכוי מס הכנסה): 8,000X 30% X 295.858 (מקדם היוון ל- 34 שנות העבודה האבודות) = 710,059 + פיצוי בגין אובדן זכויות סוציאליות ו/או הפסדים בתקופת הפנסיה – 12.5% מהפיצוי בגין השנים האבודות = 710,059 X 12.5% = 88,757 ₪ + פיצוי בגין נזק לא ממוני לעיזבון – כ- 45,000 ₪ + פיצויי בגין הוצאות הקבורה והאבל (ככל שלא כוסו ע"י מיטיב) – 10,000-20,000 ₪
הפיצויים למשפחה במקרה זה = כ- 860,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד.

מצב שלישי – כאשר ההרוג בתאונה הוא בעל משפחה והותיר אחריו תלויים:

כאן, חישוב הפיצויים נעשה לפי "שיטת הידות" ומורכב יותר. בגדול אפשר לומר כי חישוב הפיצויים תלוי במקרה זה לא רק בגילו ובהכנסתו של המנוח/ה, אלא גם בגורמים רבים נוספים וביניהם: הכנסת האלמנ/ה, ה"קופה המשותפת" של בני הזוג, אורח החיים שלהם (בזבזני/חסכני), מספר הילדים שהותיר אחריו ובגילאים שלהם, וכמו כן מתווסף כאן ראש נזק נוסף של "אובדן שירותי אם" או "אובדן שירותי אב" – שהוא נתון להערכת בית המשפט אשר ייקח בחשבון את מידת המרכזיות של המנוח/ה בגידול ילדיו, הגילאים שלהם, ועוד. חשוב להבין שעורכי דין תאונות דרכים בלעי ניסיון וידע רב ידעו לעשות את החישוב הנדרש בצורה שתביא לכם את הפיצוי המקסימלי. 

כך למשל הגיע אלינו מקרה של אישה צעירה שנהרגה בתאונה והותירה אחריה בעל ו- 6 ילדים קטינים, עורך הדין הקודם שייצג את המשפחה ניהל מו"מ עם הביטוח, ולבסוף הציע להם לסיים את התיק בסכום של כ- 500,000 ₪.

המשפחה סירבה להצעה זו, הודתה לאותו עו"ד על שירותו – והעבירה את התיק לטיפולנו. לאחר ניהול הליך משפטי מלא שכלל שמיעת ראיות, חקירת עדים, סיכומים ופסק דין, פסק בית המשפט (ת"א 20846-08 עיזבון המנוחה א. ר. ואח' נ' כלל חב' לביטוח, כב' השופטת עירית כהן) למשפחה פיצויים לפי "שיטת הידות" + אובדן שירותי אם בסך כולל של כ- 1,850,000 ₪, דהיינו למעלה מפי 3 מהסכום שהוצע להם ע"י עורך הדין הקודם שטיפל בהם!

הדוגמאות שהבאנו לעיל הן כלליות ביותר, נועדו לשם המחשה, ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני בכל מקרה ומקרה, שכן חישוב הפיצויים יכול להשתנות ממקרה פרטני אחד למשנהו באופן מהותי, וישנם גורמים רבים נוספים המשפיעים על החישוב.
הדוגמאות שלעיל מבוססות על שיעור ריבית ריאלי בהיוון של 2%.

לצורך זה, דלתנו פתוחה בפניכם – משפחות הנפגעים – בכל שאלה, באמצעות פגישה אישית במשרדנו, בטלפון 02-6250108, או בטלפון הנייד 052-3829993.

הפניות לייעוץ ופגישות הייעוץ הראשוני אצלנו אינן כרוכות בתשלום כלשהו.

קישור לפסק הדין

קישור לקובץ פסק הדין