כל התלמידים הלומדים בישראל ובכללם ילדים בגני הילדים, בפעוטונים ובמעונות היום המופעלים על ידי הרשויות המקומיות, מבוטחים באמצעות פוליסת תאונות אישיות.

כאשר תלמיד נפגע בתאונה, גם אם התאונה התרחשה אחרי שעות הלימודים או מחוץ לשטח בית הספר, אנו נבחן את מלוא אפשרויות התביעה העומדות בפני הילד והוריו ובכללן:

 • תביעה כלפי חברת הביטוח המבטחת את התלמיד בפוליסת תאונות אישיות.
 • תביעה נגד בית הספר/הגן/המעון.
 • תביעה כנגד הגורם האחראי לפגיעה (כגון תלמיד אחר, מורה, גננת וכו').
 • תביעה נגד העירייה שבשטחה אירעה התאונה.
 • תביעה נגד משרד החינוך.

א. הכיסוי שניתן על ידי פוליסת ביטוח תאונות תלמידים:

 • מכסה את התלמיד 24 שעות ביממה, וגם אחרי שעות פעילות בית הספר.
 • במקרה של מוות כתוצאה מהתאונה – נכון לשנת הלימודים תשפ"ב (2022) פיצוי בגובה 148,125 ש"ח.
 • במקרה שבו נותרה לתלמיד נכות לצמיתות כתוצאה מהתאונה – נכון לשנת הלימודים תשפ"ב (2022) הסכום המקסימלי על פי הפוליסה עומד על כ-395,000 ש"ח בגין מצב של נפגע עם 100% נכות לצמיתות, דהיינו 39,500 ש"ח עבור כל 10% נכות לצמיתות שתיקבע לתלמיד הנפגע. במקרים של פגיעות רב-מערכתיות שהותירו נכויות קשות במיוחד בשיעורים של 80%-100% נכות לצמיתות, קיימת בפוליסה אפשרות לתשלום "מענק חומרה" בגובה של עד 50% נוספים מגובה הפיצוי המקסימלי, כך שהפיצוי יכול להגיע עד לסכום מקסימלי של  592,500 ש"ח.
 • במקרה שבו נקבעה לתלמיד נכות זמנית כתוצאה מתאונה – נכון לשנת הלימודים תשפ"ב (2022) יפוצה התלמיד בסכום העומד על כ- 209 ש"ח לכל יום בו נקבעה נכות, ובלבד שמדובר בתקופה המגיעה לכדי 55 יום רצופים לפחות. תקופת הנכות הזמנית המקסימלית בגינה ניתן לקבל פיצוי הועמדה בפוליסה על 6 חודשים בחישוב מצטבר. לחילופין, אם במהלך תקופת הנכות הזמנית היה התלמיד גם מאושפז בבית החולים, תינתן תוספת בשיעור עד 50% מהסכום היומי, דהיינו תוספת של 104.5 ש"ח עבור כל יום אשפוז (החל מהיום ה-6).
 • החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים – הנחוצים לתלמיד הנפגע, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, והחזר הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי.
 • כיסוי ביטוחי עבור הורים שנפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד המבוטח לרבות: ליווי בטיולים, השגחה באירועים, השתתפות בפעילויות חינוכיות מחוץ ובתוך שטח בית הספר. גובה הכיסוי הביטוחי להורה הועמד בפוליסה על סך 148,125 ש"ח במקרה מוות ובסך 395,000 ש"ח במקרה של נכות בשיעור 100% לצמיתות.

מקרים בהם לא תהיה זכאות לפיצוי על פי פוליסת ביטוח תאונות תלמידים

 • תאונות דרכים בארץ או בחו"ל.
 • פגיעות גוף כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה.
 • פגיעות גוף כתוצאה מפעילות צבאית סדירה.
 • מצב בו התאונה הוכרה כתאונת עבודה המזכה בפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
 • רשלנות רפואית או נזק שנרגם בעקבות טיפול רפואי.
 • מחלות שאינן נובעות מאירוע תאונתי.
 • כאשר התלמיד מעל גיל 45 ביום תחילת הכיסוי הביטוחי (רלוונטי ללומדים במוסדות אקדמאיים).
 • כאשר התביעה הוגשה לאחר תום תקופת ההתיישנות, העומדת על 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח (ובמקרה בו מדובר בנפגע קטין, 3 השנים נספרות מיום הגיעו לגיל 18, דהיינו ניתן לתבוע פיצוי עד הגיעו לגיל 21).

ב. הכיסוי הביטוחי הקיים בנוסף לפוליסת ביטוח תלמידים:

במקרים בהם מדובר בפגיעות גוף שהותירו נכויות קשות, המענה החלקי שנותנת פוליסת ביטוח תלמידים לרוב לא יכסה על מלוא נזקי התובע.

תהליך הטיפול במקרים אלה מתחלקת לשני שלבים עיקריים:

 • שלב החבות – נבחן את האירוע התאונתי תוך איתור הגורמים האחראיים לנזק, או הגורם שהיה בידו למנוע את הנזק. התביעה במקרה זה תוגש מכוח פקודת הנזיקין, ועל התובע יהא להוכיח את רשלנותם של הגורמים המעורבים, כולם ו/או מי מהם. לאחר שתיקבע חבותם של מי מהגורמים המעורבים (ביה"ס, עירייה, משרד החינוך, מורה, גננת וכו') נעבור לשלב הערכת הנזק.
 • שלב הערכת גובה הנזק – כאן ביהמ"ש יעריך את הנזקים שנגרמו לתובע ויישום את הפיצוי הראוי בגינם.

תהליך הטיפול בנפגעי תאונות תלמידים קשות – תהליך הטיפול בנפגעי תאונות תלמידים קשות, יתחיל מיד עם הפנייה אלינו לאחר התאונה:

 • הדרכה וליווי צמודים למן קרות התאונה, ובמהלך תקופות האשפוז והשיקום.
 • הקפדה כי הלקוח מקבל את הטיפול הרפואי המיטבי בכל התחומים הרפואיים, הפרא-רפואיים והשיקומיים הנחוצים לו – ולא עושה שגיאות שעלולות לפגוע בזכויותיו.
 • הוצאת תשלומים תכופים מחברת הביטוח לטובת הלקוח – על חשבון התביעה העיקרית, בכדי שהלקוח יוכל לצלוח את תקופת השיקום – ועד לקבלת הפיצויים הסופיים – ברווחה מלאה וללא חיסרון כיס.
 • הקפדה שכל המהלך הרפואי, בתקופות האשפוז, השיקום ולאחר השיקום – מתועד באופן מלא ורציף לטובת ההליך המשפטי.

הפניית הלקוח למיטב המומחים הרפואיים בארץ מטעמנו:

 • מומחים רפואיים בכל התחומים הרפואיים הנחוצים.
 • מומחה שיקומי להערכת צרכיו הרפואיים, השיקומיים והסיעודיים של הנפגע.
 • מומחה פסיכיאטר – במידת הצורך.
 • מומחה לעניין עלויות אביזרי השיקום הנדרשים – כולל תותבות ממוחשבות, מיטות מתכווננות, כיסאות גלגלים, תותבות לרחצה וכו'.
 • מומחה לעניין התאמות הדיור הנחוצות ועלויותיהם – בכדי לאפשר לנכה מעבר לחיים בבית קרקע מרווח ומותאם לצרכיו.
 • מומחה לעניין ניידות, הוצאות נסיעה וסוג הרכב המתאים לנכה.
 • מומחה לעניין הוצאות מיזוג אויר מוגבר בבית הנכה.
 • מומחים לעניין טיפולים רפואיים חדשניים ומתקדמים לשיקום נפגעים קשים (כגון ניתוח חדשני לחיבור תותבת עגונת עצם לקטועי גפיים, שאמור להיכנס לישראל ב-2018, וכבר הומלץ ליישום עבור אחת מלקוחותינו).
 • מומחה אקטואר וחוות דעת כלכליות במקרים המתאימים.
 • במקרים מורכבים המערבים רשלנות רפואית – זימון מומחים רפואיים מחו"ל במידת הצורך.
 • מומחה בכל תחום אחר שהטיפול בלקוח מצריך.

ניהול ההליך המשפטי עד לקבלת הפיצוי המקסימלי ללקוח.

הדרכת הלקוח לשימוש נכון ומושכל בכספי הפיצויים.