במדינת ישראל, רבים הם לצערנו החיילים ואנשי כוחות הביטחון הסופגים נזקים פיזיים ונפשיים, לעתים קשים ביותר, כתוצאה מאירועים שקרו במהלך שירותם הצבאי או הביטחוני. זכאות אנשי כוחות הביטחון לפיצויים בגין אירועים תאונתיים או מחלות שנגרמו להם במהלך השירות הצבאי, וכתוצאה מהשירות הצבאי, קבועה בחוק מיוחד, הנקרא חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן: "חוק הנכים").

חוק הנכים הוא אשר מסדיר את אופן הזכאות לפיצויים, את התנאים הנדרשים לצורך קבלת פיצויים, וכן מסדיר את סמכויותיו של קצין התגמולים, הוועדות הרפואיות, ובתי המשפט בהתאם.

לנכי צה"ל המוכרים ככאלה, מוקנות הטבות נוספות מעבר לתגמול הכספי המועבר אליהם כגמלה או כמענק ממשרד הביטחון. הזכאות להטבות אלה תלויה לרוב בשיעור הנכות שנקבעה לנפגע.

להלן רשימה חלקית מההטבות:

פטור ממס הכנסה, תו נכה לרכב, הנחה בתשלום חשמל, הנחה בארנונה, מימון לימודים, סיוע בהתאמה לדירת המגורים, הלוואה לדיור, מימון טיפולים רפואיים, הנחות ברכבת ישראל, הנחות בעמלות בנקים ועוד.

אנחנו מטפלים בנפגעי צה"ל וכוחות הביטחון, כולל:

  • תביעות להכרה כנכה צה"ל / משרד הביטחון.
  • הדרכה, ליווי וייצוג בוועדה הרפואית.
  • הגשת עררים על החלטות הועדה הרפואית.
  • ערעורים על החלטות של קצין התגמולים לוועדה הרפואית העליונה שבבית משפט השלום.
    ערעורים על החלטות הועדה הרפואית העליונה לביהמ"ש המחוזי, באם מדובר בשאלה משפטית.
  • הגשת תביעות להחמרת מצב.
  • ייצוג מלא בוועדות הרפואיות של צה"ל / משרד הביטחון.