מחלת מקצוע

מחלת מקצוע הנה מחלה שנגרמה לסובלת ממנה כתוצאה מתנאי עבודתו, דרישות עבודתו, או כתוצאה מסביבת העבודה בה הוא מועסק. תקנות הביטוח הלאומי קובעות "רשימה סגורה" של מחלות מקצוע כפי שנפרט בהמשך. הכרת המוסד לביטוח לאומי במחלה שנגרמה לעובד כמחלת מקצוע תזכה את העובד, בהתאם לטיב המחלה ולחומרתה, בשורה של הטבות כלכליות וזכויות אחרות, המפורטות בחוק ובתקנות המוסד לביטוח לאומי.

אופן הפניה לביטוח לאומי בתביעה להכרה במחלה כ "מחלת מקצוע"

  • ראוי לציין כי, על פי רוב, המוסד לביטוח לאומי מקשה מאוד על נפגעי עבודה ולא ייטה להכיר במחלה כבמחלת מקצוע – אף אם היא כלולה בין סוגי המחלות המנויות בתוספת השנייה לתקנות.
  • על העובד לבסס היטב בראיות ו/או בחוות דעת רפואיות תומכות לא רק את עצם היותו סובל מן המחלה המוכרת בחוק בדרגה כזו או אחרת, אלא אף את הקשר הסיבתי הישיר בין התפרצות המחלה לביון תנאי העבודה או סביבת העבודה בה הוא הועסק – וכאן ישנה חשיבות מכרעת לקבלת יעוץ משפטי מתאים בטרם הפנייה למוסד לביטוח לאומי.
  • פעמים רבות, פנייה מוקדמת מדי של נפגע למוסד לביטוח לאומי ללא קבלת יעוץ משפטי מקדים – תפגע אנושות בסיכויים להכרה בתביעתו, ופעמים רבות את הנזק שגרם לעצמו כבר לא יהיה ניתן לתקן – לכן אנו ממליצים בחום לקהל לקוחותינו לפנות בהזדמנות הראשונה – ובטרם הגשת התביעה לביטוח הלאומי – לייעוץ משפטי של עורך-דין המתמחה בנזקי גוף ובטיפול בנפגעי עבודה ו/או מחלות מקצוע. משרדנו מעניק ייעוץ ראשוני לנפגעי עבודה ו/או לסובלים ממחלות מקצוע ללא כל עלות או התחייבות שהיא, בטל': 02-6250108 ; 052-3829993.
  • לאחר ההכרה של המוסד לביטוח לאומי במחלה ממנה סובל הנפגע כמחלת מקצוע, מקבל הנפגע מעמד של "נפגע עבודה" , הוא יזומן להיבדק בפני וועדה רפואית בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו שתקבע את נכויותיו – ובהתאם ייקבעו זכויותיו למענק חד פעמי (בנכויות שבין 9%-19% או לקצבה חודשית (בנכויות של 20% ומעלה המבוססת על שיעור ההכנסה שלו בטרם הפך לנפגע עבודה – גם כאן חשוב להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, שכן במקרים רבים כדאי לתמוך את התביעה בחוות דעת רפואית מתאימה ולקבל ייעוץ מתאים בטרם ההתייצבות לבדיקה בוועדה הרפואית, שכן לאחריה יהיה קשה יותר לתקן נזקים שנגרמו בשל התנהלות לא מקצועית או לא חכמה של הנפגע או מי מטעמו.
  • בנוסף לנקיטת ההליכים במוסד לביטוח לאומי, פעמים רבות תעמוד לנפגע זכות תביעה עצמאית כנגד מעבידו – ועל פי רוב זה יהא מבוטח בביטוח חבות מעבידים – גם כאן מאחורי אופן הגשת התביעה ועיתוייה עומדים שיקולים משפטיים חשובים וכדי למקסם את הפיצויים שייפסקו לנפגע יש לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין מומחה לנזקי גוף וביטוח לאומי.

כאן המקום לציין כי משרד עו"ד מאיר אהרוני ושות' הינו משרד בוטיק ירושלמי ותיק וייחודי, המומחה בתביעות נזקי גוף בכלל ובתביעות כלפי הביטוח הלאומי בפרט, ומומחיותינו זו נרכשה לאורך השנים, בין היתר, משום שמשרדנו ייצג בעבר את המוסד לביטוח לאומי לאורך מספר שנים.

כיום, אנו כבר לא מייצגים את המוסד לביטוח הלאומי יותר, מאחר שבשנים האחרונות בחרנו להתמקד בייצוג הנפגעים בלבד.

לסיום, וכפי שצוין, יודגש כי לא כל "מחלת מקצוע" תוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי – תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה תשי"ד-1954, קובעות רשימה סגורה של מחלות בהן ניתן להכיר כמחלות מקצוע ורק מבוטח הלוקה באחת מהן ואשר התקיימו לגביו הנסיבות העובדתיות, (מקום ואופי עבודתו עונים על הקריטריונים הקבועים בתקנות, יוכר – לרשימת מחלות המקצוע המנויות בחוק גלול לתחתית עמוד זה.

פגיעת מיקרוטראומה

כאשר המחלה ממנה אתה סובל אינה מנויה בתקנות לעיל – יש ללכת, תוך קבלת ייעוץ משפטי מתאים, במסלול של פגיעת מיקרוטראומה:

תורת המיקרו-טראומה פותחה לאורך השנים בפסיקת בתי הדין לעבודה בכדי לתת מענה משפטי לכל אותם מקרים שאינם מנויים בתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי ואשר גם בהם ראוי להכיר במחלות הנובעות ממקצוע או מעבודה. באופן פשטני ניתן לומר כי הרעיון העומד מאחורי תורת המיקרוטראומה, הוא שעובדים נחשפים במהלך שנות עבודתם לשורה של פגיעות קטנות, אשר כל אחת מהן לכשעצמה איננה גורמת ישירה להתפרצות המחלה, אך הפגיעה שלהן כשהן מצטברות יחדיו מביאה בסופו של יום למחלה או למוגבלות ממנה סובל העובד.

בתביעות המבוססת על תורת המיקרוטראומה חשוב מאוד לשים את הדגש על הוכחת הקשר הסיבתי בין שורת הפגיעות הקטנות לאורך השנים למחלה ממנה סובל העובד כיום, וביסוסו של זה ייעשה בין היתר ע"י ראיות המצביעות על כך שהעובד ביצע לאורך השנים פעולות חוזרות ונשנות שהביאוהו לבסוף למצב ממנו הוא סובל.

גם כאן, פנייה מוקדמת מדי של נפגע למוסד לביטוח לאומי בתביעה להכרה כמיקרוטראומה כבמחלת מקצוע ללא קבלת יעוץ משפטי מקדים – תפגע אנושות בסיכויים להכרה בתביעתו, ופעמים רבות את הנזק שגרם לעצמו כבר לא יהיה ניתן לתקן – לכן אנו ממליצים בחום לקהל לקוחותינו לפנות בהזדמנות הראשונה – ובטרם הגשת התביעה לביטוח הלאומי – לייעוץ משפטי של עורך-דין המתמחה בנזקי גוף ובטיפול בנפגעי עבודה ו/או מחלות מקצוע. משרדנו מעניק ייעוץ ראשוני לנפגעי עבודה ו/או לסובלים ממחלות מקצוע ללא כל עלות או התחייבות שהיא, בטל': 02-6250108 052-3829993.

בנוסף לנקיטת ההליכים במוסד לביטוח לאומי, פעמים רבות תעמוד לנפגע זכות תביעה עצמאית כנגד מעבידו – ועל פי רוב זה יהא מבוטח בביטוח חבות מעבידים – גם כאן מאחורי אופן הגשת התביעה ועיתוייה עומדים שיקולים משפטיים חשובים וכדי למקסם את הפיצויים שייפסקו לנפגע יש לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין מומחה לנזקי גוף וביטוח לאומי.

כאן המקום לציין כי משרד עו"ד מאיר אהרוני ושות' הינו משרד בוטיק ירושלמי ותיק וייחודי, המומחה בתביעות נזקי גוף בכלל ובתביעות כלפי הביטוח הלאומי בפרט, ומומחיותינו זו נרכשה לאורך השנים, בין היתר, משום שמשרדנו ייצג את המוסד לביטוח לאומי לאורך מספר שנים.

כיום אנו כבר לא מייצגים את המוסד לביטוח הלאומי יותר, מאחר שבשנים האחרונות בחרנו להתמקד בייצוג נפגעים בלבד.

התוספת השנייה – מחלות המקצוע המוכרות בחוק:

בתוספת זו הרעלה – הרעלה חריפה או כרונית, וכן כל מחלה או סיבוך שנגרמו כתוצאה מחשיפה לחומר המפורט בטור 1 או סיבוכיה של מחלה כאמור

חלק א'

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

שם המחלה

הרעלת ארסן (זרניך ותרכובותיו)

הרעלת כרום ותרכובותיו

הרעלת עופרת ותרכובותיה

הרעלת פלואור ותרכובותיו

הרעלת מנגן ותרכובותיו

הרעלת כספית ותרכובותיה

הרעלת זרחן ותרכובותיו

הרעלת בריליום ותרכובותיו

הרעלת תליום ותרכובותיו

הרעלת ניקל ותרכובותיו

הרעלת קדמיום ותרכובותיו

הרעלת תחמוצת הפחמן

הרעלת בנזן (בנזול ונגזרותיו)

הרעלת פנול ונגזרותיו

הרעלת אמינים ארומטיים

הרעלת פחמן דו גפריתי

הרעלת חומצה הידרוציאנית ונגזרותיה

הרעלת איזוציאנטים

הרעלת פחמיימנים הלוגניים

הרעלת זרחנים אורגניים

הרעלת קרבמטים

הרעלת מתנול

הרעלת ויניל כלוריד

הרעלת תחמוצות חנקן

מחלות עור הנגרמות על ידי אבק, נוזלים, מוצקים או גזים

דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במרפק

"מחלת החפרים" – שבר הזיזים בחוליה צווארית 7 או בחוליה גבית 1

מחלות הנגרמות על ידי חשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ

העבודות ותהליכי הייצור

עבודה הכרוכה בחשיפה לארסן ותרכובותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לכרום ותרכובותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לעופרת ותרכובותיה

עבודה הכרוכה בחשיפה לפלואור ותרכובותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה למנגן ותרכובותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לכספית ותרכובותיה

עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחן ותרכובותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לבריליום ותרכובותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לתליום ותרכובותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לניקל ותרכובותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לקדמיום ותרכובותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצת הפחמן

עבודה הכרוכה בחשיפה לבנזן ונגזרותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לפנול ונגזרותיו

עבודה הכרוכה בחשיפה לאמינים ארומטיים

עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמן דו גפריתי

עבודה הכרוכה בחשיפה חומצה הידרוציאנית ונגזרותיה

עבודה הכרוכה בחשיפה לאיזוציאנטים

עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמיימנים הלוגניים

עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחנים אורגניים

עבודה הכרוכה בחשיפה לקרבמטים

עבודה הכרוכה בחשיפה למתנול

עבודה הכרוכה בחשיפה לויניל כלוריד

עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצות חנקן

עבודה בחומרים העשויים לגרום למחלות עור

עבודות המחייבות תנועות חד-גוניות של האצבעות, כף יד או מרפק, לפי הענין, החוזרות ונשנות ברציפות

העבודות המחייבות ביצוע פעולות רבות וחוזרות של הרמת משאות תוך כיפוף עמוד השדרה

עבודה הכרוכה בחשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ

תאריך התחולה

2.4.54

2.4.54

2.4.54

2.4.54

2.4.54

2.4.54

2.4.54

2.4.54

1.4.58

1.4.58

1.4.54

2.4.54

2.4.54

2.4.54

2.4.54

1.1.85

1.1.85

2.4.54

1.1.85

1.1.85

1.10.74

1.1.85

1.10.74

1.10.74

2.4.54

1.4.58

1.10.74

1.10.74

חלק ב'

1

מחלה הנגרמת על ידי מיקרואורגניזם ומועברת לאדם מכל מקור שאינו אדם

עבודה הכרוכה במגע עם בעלי חיים, פגריהם והפרשותיהם וכן עבודה במעבדות ומכונים בהם באים במגע עם מחוללי המחלה

1.4.58

2

שחפת

עובדים בבתי חולים, במרפאות או במוסדות אחרים בהם שהו או טופלו חולי שחפת וכן במעבדות או במכונים בהם באים במגע עם החיידק ע"ש קוק

1.7.54

3

שיתוק ילדים

עובדים המטפלים בחולי שיתוק ילדים בשלב החריף או בהפרשותיהם של חולים כאמור, וכן עובדי מעבדות או מכונים הבאים במגע עם מחולל המחלה

2.4.54

4

קדחת צהובה, פילריאזיס, כולרה דבר, טריפנומיאזיס ומלריה

עובדים שעקב עבודתם שהו בחוץ לארץ, באזורים הנגועים באחת המחלות שבטור 1 לפרט זה, וזאת בזמן הדגירה המקובל

2.4.54

5

צפדת (טטנוס)

עובדים בחקלאות, גננות, טיפול בבעלי חיים, או עובדי מכונים או מעבדות הבאים במגע עם מחולל המחלה

2.4.54

6

דלקת כבד נגיפית מסוג 13, NON B או NON A

עובדים בבתי חוליםאו מרפאות הבאים במגע פיזי עם חולים וכן עובדים הבאים במגע עם הפרשותיהם של חולים

1.1.85

7

נזק לאוזן הפנימית הנגרם על ידי חשיפה לרעש, שהביא לירידה בכושר השמיעה בתדירויות הדיבור

עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ-85 דציבל

1.4.63

8

מחלות קרינה

עובדי רנטגן ועובדים הבאים במגע עם חמרים רדיואקטיביים

1.6.54

9

כיב ממאיר של קרנית העין

עובדים הבאים במגע עם שמני חיתוך, שמנים מינרליים, זפת או פיח

2.4.54

10

ירוד (קטרקט מחשיפה לחום גבוה, או לקרינה מייננת או בלתי מייננת)

עבודה הכרוכה בחשיפה ישירה לקרינת חום במפעלים העוסקים בריתוך, התכת מתכות, ייצור מלט, זכוכית ואמייל ובמאפיות רכן עבודה הכרוכה בחשיפה לקרינה מייננת או בלתי מייננת

2.4.54

11

מחלות צוללנים

צוללנים ועובדים בתנאי אוויר דחוס

2.4.54

12

בורסיטיס של הברך

תהליכי עבודה הגורמים לחיכוך הברך או המרפק במשך תקופה ממושכת

1.10.54

13

שיתוקים של עצבים פריפריים הנגרמים על ידי לחץ ממושך

עבודה הכרוכה בלחץ ממושך על העצב

1.4.58

14

מחלות עצמות, פרקים, שרירים, כלי דם או עצבים של הגפיים הנגרמות על ידי עבודה במכשירים רוטטים

עבודה ממושכת עם מכשירים רוטטים

2.4.54

15

סיליקודס (צורנית עם שחפת או בלעדיה)

עובדים החשופים לאבק סיליקטים

2.4.54

16

אזבסטוזיס (אמיינתית לרבות מזותליומה)

עובדים החשופים לאבק סיבי אזבסט

2.4.54

17

טלקוזיס

עובדים החשופים לטלק

1.1.85

18

ביסינוזיס

עובדים החשופים לאבק כותנה, פשתן או יוטה, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שנים לפחות

1.10.74

19

מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לתבואות ולקמח

עובדים הבאים במגע עם תבואות וקמחים, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שנים לפחות

1.4.65

20

מחלת המתכות הקשות פיברוזיס של הריאות

עיבוד וולפרם, ונדיום, טונגסטן, טיטניום וטנטלום לפחות במשך שנה

1.10.74

21

"ריאות חקלאים"

עובדים החשופים לקש מעופש או לירקות מעופשים

1.10.74

22

סרטן הריאה

עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה

1.1.91

23

סרטן הלרינקס

עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה ובלבד שבצילומי חזה קיימת עדות לחשיפה לסיבי אסבסט

1.1.91

24

מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לאנזימים פרוטאוליטיים

עבודה בייצור אבקות כביסה המכילות אנזימים פרוטאוליטיים

1.1.91

25

הרעלת קטונים

עבודה ייצור דבקים, צבעים ולכה החשופים למתיל אתיל קטון

1.1.91

26

הרעלת פחמימונים פוליציקליים ארומטיים

עבודה בתנאי חשיפה לשמני חתוך, שמנים, מינרליים, זפת או פיח ומוצרי שריפה

1.1.91

מאמר זה נכתב ע"י עו"ד אהרוני אלון, מוגש כשירות לציבור הנפגעים, ואין בו כדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני בכל מקרה ומקרה. כל הזכויות שמורות לעו"ד אהרוני אלון – אין להעתיק, לפרסם או להפיץ מאמר זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת בכתב מהמחבר. הדברים מובאים, מטעמי נוחות הקורא, בלשון זכר, אך מכוונים לשני המינים.